Odpowiedzi

2009-12-17T18:44:22+01:00
Niemcy : republika federalna, system kanclerski
Francja : republika, system półprezydencki (mieszany)
Wielka Brytania : monarchia parlamentarna, system parlamentarno-gabinetowy
Włochy : republika parlamentarna, system parlamentarny
Szwajcaria : republika federalna, system parlamentarno - komitetowy
Rosja : republika federalna , mieszany system rządów
USA : republika prezydencka , system rezydencki
Hiszpania : monarchia konstytucyjna , system parlamentarno-gabinetowy
43 4 43