Odpowiedzi

2009-12-17T18:34:59+01:00
Rozum – zdolność do operowania pojęciami abstrakcyjnymi lub zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przetworzonych danych. Używanie zdobytych doświadczeń do radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

Wola - cecha jednostek przeważnie samoświadomych, umożliwiająca i wspomagająca reagowanie, ogólne działanie i podejmowanie świadomych decyzji.

Byty niesamoświadome mogą posiadać wolę, jednak, z natury rzeczy nie są świadome jej posiadania (np. zwierzęta). Inne byty niesamoświadome (np. rośliny) nie posiadają woli, mogą jedynie reagować na zmiany.

Uczucia-silne odczucie (świadome lub nieświadome) o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, strachu).
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T18:41:03+01:00
Rozum cechuje człowieka, który jest podatny na myślenie, rozwiązywanie problemów, powieżonych zadań, myśJlenie, kojarzenie faktów. Dzięki rozumowi człowiek jest zdolny do wyciągania wnisków i nauki.

Wola to możliwość, jkaą dostał kady człowiek, by móc podejmować samodzilene decyzje i doświadczać ich skutków i brać odpowiedzialność.

Uczucie to nasz stosunek do danej osoby, wyrażany gestami, mimiką, budujący się a postawei spotkań, rozmów, a także łączących więzi.

Mam nadzieję, ż epomogłam, takie wyjaśnienie było u mnie w ćwiczeniówce dyktowane przez nauczycielkę.
1 5 1
2009-12-17T18:50:55+01:00
ROZUM- umysł w ogóle , będący metafizyczną substancją , różną całkowicie od materii ; równoznacznik ducha.Władza poznawcza właściwa człowiekowi jako " rozumnemu zwierzęciu" , spełniająca akty myślenia , rozumowania , pojmowania i kojarzenia.

WOLA- właściwa człowiekowi zdolność do świadomego i celowego kierowania swoim postępowaniem , do podejmowania decyzji odnośnie realizacji lub zaniechania określonych działań i zachowań.

UCZUCIE- specyficzna dla człowieka emocja związana z zaspokojeniem tzw.wyższych potrzeb , powstających w wyniku rozwoju osobowości i internalizacji norm społecznych . ( np.uczucie żalu , winy , dumy) ; względnie trwałe ustosunkowanie emocjonalne wobec osoby , instytucji społecznej , idei.