Odpowiedzi

2009-12-17T18:48:10+01:00
Zad 2
sód:11protonów 11 elektronów 12 neutronów
rtęć: 80protonów 80 elektronów 121 neutronów
lit: 3protony 3 elektrony 4 neurony
zad 1
kofiguracja węglu =K2,L4
konfiguracja magnezu=K2,L8,M2
konfiguracja azotu =K2,L5
konfiguracja bromu=K2,L8,M8,N17
konfiguracja siarki=K2 L8,M6