Odpowiedzi

2012-02-02T20:03:51+01:00

Dysocjacja stopniowa polega na odłączaniu się kolejno jednej grupy OH co stopień (w przypadku wodorotlenków), bądź jednego wodoru (w przypadku kwasów). Przykładem takiego wodorotlenku jest wodorotlenek glinu - można na bazie jego zdysocjowanej formy utworzyć (w zależności od stopnia zdysocjowania) daną hydroksosól. Przykładem kwasu dysocjującego stopiniowo może być kwas fosforowy (V).

 

HYDROKSOSOLE z wodorotlenkiem glinu i chlorem

(I etap)

Al(OH)3 <---> (jedna strzałka pod drugą - proces odwracalny) OH- + Al(OH)2+

Al(OH)2 + Cl- ----> Al(OH)2Cl (chlorek dihydroksyglinu, lub jak kto woli dihydroksy chlorek glinu, czy jeszcze inaczej chlorek dwuwodorotlenek glinu)

(II etap)

Al(OH)2+ <---> OH- + AlOH   z tego powstać może AlOHCl2 hydroksy chlorek glinu (...)

(III etap)

AlOH2+ <_---> OH- + Al3+   może powstać AlCl3, czyli zwykły chlorek glinu

 

WODOROSOLE: z kwasem fosforowym (V) i potasem

H3PO4 <---> H+ + H2PO4-    może powstać KH2PO4 - dwuwodorofosforan(v)potasu

H2PO4 <---> H+ + HPO4 2-   może powstać K2HPO4 - wodorofosforan(V)potasu

HPO4 <----> H+ + PO4 3-    może powstać K3PO4 - zwykły fosforan (V) potasu

5 4 5