Podczas ogrzewania mieszaniny NaOH i octanu sodu otrzymano metan i węglan sodu. Oblicz objętość metanu zebraną pod ciśnieniem 1000 hPa i w temperaturze 20 stopni celsjusza, jeśli do prażenia użyto 10g octanu sodu?

Ułożyłam równanie: NaOH + CH3COONa ------> C2H6 + Na2CO3 ale nie uzgodniłam wsp. stechiometrycznych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T19:20:19+01:00
NaOH + CH₃COONa -> CH₄ + Na₂CO₃

p=100hPa
T=20°C= 293 K
m=10 g CH₃COONa

M(CH3COONa)=82g
n=10/82=0,12 mola CH3COONa

1 mol CH₃COONa------------> 1 mol CH₄
0,12 mola---------------------> X moli
X=0,12 mola CH4

n=0,12 mola
V=?
pV=nRT
V=nRT/p
V=0,12*83,1*293/1000
V=2,92 dm³
9 4 9