Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T17:31:22+01:00
Long time ago there was a little girl, but unfortunately she was unhappy, she didn’t have parents. One day a minder came to her room and she said
- someone is interesting to adopt you
The girl was very happy and she couldn’t wait until to know her new Parents. After know them she felt as she is the happiest person in the world, from beginning they started to showing her interest and tenderness. After few weeks they managed all of matters and they could together start a new life.


dawno temu była sobie mała dziewczynka, niestety była nieszczęśliwa bo nie miała rodziców. Pewnego dnia przyszła do jej pokoju wychowawczyni i powiedziała:
- ktoś jest zainteresowany adopcją Ciebie.
dziewczynka bardzo się ucieszyła i nie mogła doczekać się aż pozna swoich nowych rodziców. Po ich poznaniu czuła się jak najszczęśliwsza osoba na świecie, od samego początku zaczęli okazywać jej zainteresowanie i czułość. po kilku tygodniach udało im się załatwić wszystkie sprawy i mogli wspólnie zacząć nowe życie.


;) pzdr
2009-12-18T17:33:05+01:00
...Defries had realized that on meeting her, but she was no academic, and certainly no civilian. What was the link? They didn't know each other very well, Defries guessed. There was A HESITATION, as if neither of them knew how to start talking to the other. They didn't shake hands. "The Doctor says it's been three years for you," the Professor said....
... Defries wiedział, że na spotkanie z nią, ale nie była akademickich, a na pewno nie cywilnych. Jaki był związek? Nie znamy bardzo dobrze, Defries domyślił. Nie było wahania, jak gdyby żaden z nich nie wiedział, jak zacząć rozmawiać z innymi. Nie podają sobie ręce. "Lekarz mówi, że to już trzy lata dla was", powiedział profesor ....
istoryjka z mejej ksiazki z angika a tlumaczylem w slowniku one-line wiec troche sie trzeba domyslec ale chyba moze byc?
2009-12-18T17:46:16+01:00
Angielska wersja:
2 days ago I met my old boyfriend Tim. He is very beutiful and I love him, but I must break to him becouse my mum don't like him. When I saw him I'm very nervus. He invited me to restaurant and I sayd: Yes, of cours. After we went to park. We met small, hungry cat. It is very neglected and we took its. We did't decident for who is be. Unfortunately, we have carried away for resort for cat
:(. This cat has united us and we is together.
Polska wersja:
Dwa dni temu spotkałam starego chłopaka Tima. On jest bardzo ładny i kocham go, ale musiałam z nim zerwać ponieważ moja mama nie lubiała go. Kiedy go zobaczyłam byłam bardzo zdenerwowana. Zaprosił mnie do restauracji i powiedziałam: Tak, oczywiście. Potem poszliśmy do parku. Spotkaliśmy małego, głodnego kota. Był bardzo zaniedbany i wzieliśmy go. Nie mogliśmy zdecydować u kogo będzie. Niestety, zabraliśmy go do schroniska dla kotów. Ten kot złączył nas i jesteśmy razem.

Pozdrawiam :)