Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość."

1. Jaka jest różnica pomiedzy zachowaniem dziecka a osoby dorosłej (5cech dziecka i osoby dorosłej)

2. Na podstawie inf. zawartych w ważnej wiadomosci uzasadnij ze piesn sw. pawła jest hymnem.

3. Co twoim zdniem symbolizuja dziecinstwo i doroslosc

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-13T12:41:14+02:00
1. Dorosły:
- Odpowiedzialny;
- Poważny;
- Martwiący się o wszystko;
- Pamiętliwy;
- Sztywny;

Dziecko:
- Beztroskie;
- Cieszące się chwilą;
- Umiejące się bawić;
- Wesołe;
- Dziecinne;

2. Hymn jest utworem pochwalnym, który pochwala jakieś zjawisko bądź osobę, a w tym wierszu Św. Paweł gloryfikuje zjawisko miłości.

3.
Dorosłość - Zmartwienia
Dzieciństwo - Beztroskę
5 5 5
2009-09-13T12:42:36+02:00
1.dziecko:
-mówi dziecinnie
-myśli jak dziecko
-wszystko dla niego jest osiągalne
-nie boi się
-czuje się jak dziecko
dorosły:
-zachowuje się jak dorosły,stara się
-myśli jak dorosły,stara się
-chce dużo osiągnąć
-boi się
-nie czuje się dobrze
2.Jest to hymn,ponieważ są zawarte po kolei informacje o miłości.
3.dzieciństwo symbolizuje niewinność,a dorosłość przerażenie.
1 5 1