Odpowiedzi

2009-09-13T13:27:45+02:00
Metoda indukcji to metoda polegająca na dokonywaniu obserwacji i eksperymentów, wyprowadzaniu na ich podstawie uogólnień oraz formułowaniu hipotez i ich weryfikacji. Zasada indukcji jest regułą pozwalającą na przejście od przypadków zaobserwowanych do twierdzeń ogólnych obejmujących także przypadki nie zaobserwowane.
Wnioskowanie indukcyjne to logiczne rozumowanie polegające wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących ich poszczególnymi przypadkami.

wnioskowanie dedukcyjne polega na wykazaniu prawdziwości pewnego zdania będącego hipotezą główną na podstawie prawdziwości innych zdań będących przesłankami. Gdy niewiadomo, czy zdanie będące przesłanką jest prawdziwe, staje się ono nowym celem do udowodnienia
1 5 1
2009-09-13T16:19:12+02:00
Dedukcja - od ogółu do szczegółu;
Indukcja - od szczegółu do ogółu.