Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T20:31:11+01:00
Obywatele mogą wpływać na decyzje władz gminy poprzez listy i petycje do przedstawicieli tych władz, w czasie spotkania z radnymi, biorąc udział w referendach oraz poprzez bardziej drastyczne formy nacisku: pikiety, wiece, demonstracje.
Podstawą demokracji jest uczestnictwo obywateli w życiu publicznym. Może ono wyrażać się udziałem w wyborach, w sprawowaniu władzy na wszystkich szczeblach, w poparciu dla działań władz lub w różnych formach protestu w indywidualnym tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego (np. zakładania stowarzyszeń), w działaniach jednorazowych i długofalowych, lokalnych i obejmujących całe społeczeństwo. Aktywność obywatelska - jeżeli mieści się w ramach prawa - jest dla państwa demokratycznego znacznie lepsza niż obywatelska bierność. ;))
24 4 24
2009-12-17T20:31:29+01:00
Obywatele mogą wpływać na decyzje władz samorządowych poprzez listy i petycje do przedstawicieli tych władz, brać udział w referendach oraz poprzez bardziej drastyczne formy nacisku: pikiety, wiece, demonstracje.
29 2 29