Mam małom prozbe prosz o pomoc z fizyki nz prace kontrolnom. 1.Samochód rusza ze skrzyżowania z przspieszeniem o wartości 3 m/s . Oblicz, jak długo może trwac taki ruch przespieszony,przy założeniu, że na drodze tej obowiązuje ograniczenie prędkości do 54km/h. Oblicz drogę przebytą przez samochód do chwili osiągnięcia tej wartości predkości.
2.Z wysokości 20 m spada swobodnie piłka. Po jakim czasie i z jaka predkością uderzy ona w ziemię? Do obliczeń przyjmij,że wartość przyszpieszenia ziemskiego g jest równa: g=10m/s .
3. Z nieruchomej łodki unoszącej się na wodzie obok pomostu wyskakuje chłopiec z predkością 4 m/s. Łódka zaczyna odpływać od pomostu z predkościa 1,3 m/s. oblicz, jaką masę ma łódka, jeśli masa chlopca jest równa 65 kg.
4. Oblicz częstotliwość fali akustycznej odługość 5cm, rozchodzącej się w powietrzu z prędkością 340m/s.
5. Z raakiety pędzącej wkierunku Ziemi z prędkością 0,5 c wystrzelono wiązkę światła. Oblicz, z jaką prędkościa światło zbliża się do Ziemi.

1

Odpowiedzi

2009-12-18T19:11:33+01:00
Zad.1
a=3m/s2
v=50km/h≈13,89m/s

t?
t=v/a=(13,89m/s)/(3m/s2)=4,63s

s=v₀t+(at²)/2=0*4,63s+[3m/s² * (4,63s)²]/2≈32,16m
Zad.2
h=20m
t?
V?
g=10m/s
t=pierwiastekz2h/g
t=pierwiastekz4s
t=2s
V=pierwiastekz2*h*g=pierwiastekz400=20m/s
Zad.3
P = mv
m = 65 kg
v = 4m/s
P = 260 kgm/s
P=P
260 kgm/s = xkg(masalodki) x v(łodki) /v
xkg=260kgm/s/1.3m/s
x=200kg
Lodka ma mase 200kg.
Zad.4
f?
lamda=5cm
v=340m/s
f=v/lamda
f=340/5
f=68 Hz
Zad.5
v=0,5c
u?
u=v+V/1+ v*V/c^2
u=v/1+v/c^2
u=0,5c/1+0,5c/c^2
u=1/2c