1.Jak zmienia się energia kinetyczna (Et), jak potencjalna (Ep), a jak energia całkowita (Ec)
chłopca podczas jego swobodnego spadku z trampoliny? WYBIERZ PRAWIDŁOWĄ
ODPOWIEDŹ: /np.: 1 c ; 2 a ; 3 b/

1.Ek: a) rośnie b) maleje c) nie zmienia się
2.Ep : a) rośnie b) maleje c) nie zmienia się
3.Ec : a) rośnie b) maleje c) nie zmienia się

uzasadnij wybór !

2

Odpowiedzi

2009-12-17T21:21:29+01:00