Odpowiedzi

2009-12-17T22:11:00+01:00
Klimat umiarkowany ciepły
morski (mała roczna amplituda temperatury, znaczące opady w ciągu całego roku, np. Europa Zachodnia)
lądowy (duża roczna amplituda temperatury, słabe opady przeważnie latem, np. Europa Wschodnia, południowa Syberia i Kanada)
przejściowy (zmienne stany pogody,np. Polska)
monsunowy (duża roczna amplituda temperatury, silne opady podczas monsunu letniego, np.północna Japonia, Północno - Wschodnia
2009-12-17T22:13:28+01:00
Strefę klimatyczną umiarkowaną cechuje duże zróżnicowanie klimatów; występują tam klimaty morskie i kontynentalne, monsunowe i przejściowe. Charakterystyczne są duże amplitudy roczne temperatur powietrza sięgające 25 stopni C w klimatach morskich i ponad 45 stopni C w klimatach kontynentalnych. Opady występują we wszystkich porach roku, z największym nasileniem w zimie i na jesieni. Zdecydowanie więcej opadów jest w klimatach morskich niż kontynentalnych. Ze względu na zróżnicowanie temperatur powietrza wyróżniamy dwie grupy: klimaty umiarkowane ciepłe i klimaty umiarkowane zimne.
Jeśli chodzi o klimaty ciepłe, średnia temperatura powietrza w lecie w klimatach morskich wynosi około 15 stopni C, a w kontynentalnym ponad 20. Natomiast zimą wartości te wynoszą odpowiednio: 0 stopni C i -10 stopni C.