Odległość punktu P od prostej k jest równa 3 cm.Zaznacz na prostej k punkty A,B,C,D,E i F tak,aby trójkąt ABP ,był prostokątny trójkąt CDP był ostrokątny, a trójkąt EFP był rozwartokątny i każdy z tych trójkątów miał pole równe 6 cm2. P .

1

Odpowiedzi

Rozwiązanie jest w załączniku.
271 4 271
punkt ,,E" jest źle zaznaczony
F a nie E
dzięki stary jesteś wielki
dziękuje