Można przyjąc że lądy na ziemii zajmuja łącznie 150mln km kwadratowych.
Antarktyda to 9%.
1.Oblicz jaka powierzchnie ma Antarktyda.


Europa 7%
Australia 6 %
2.O ile km kwadratowych powierzchnia Europy jest większa od powierzchni Australii ?


3.Pan Piotr wpłacił 2000zł do banku "Fortuna", w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 6% w stosunku rocznym. Oblicz ,ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku a ile złotych pozostanie z nich panu Piotrowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek w wysokości 19%. Jaki będzie stan konta pana Piotra po roku oszczędziania.

4.Podczas pobytu nad jeziorem Tomek wypożyczył kajak w wypożyczalni A, a Maciek w wypożyczalni B.
Wypożyczalnia A: Cena wypożycznia kajaka: 12 zł i dodatkowo 4 zł za kazda godzinę używania.
Wypożyczalnia B: Cena wypożycznia kajaka: 15 zł i dodatkowo 3 zł za każdą godzinę używania.
a)Na ile godzin chłopcy powinni wypożyczyć kajaki, aby każdy z nich poniósł taki sam koszt ?
b)Która z ofert jest korzystniejsza, eśli chcemy wypożyczyć kajak na 2 godziny, a która jeśli na 5 godzin. ?

Na dziś .:)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T23:19:50+01:00
3)
na początku - 2000zl
po roku - 2000zl * 6% + 2000zl = 2000zl * 6 / 100 + 2000zl = 2120zl
odsetki - 2120zl - 2000zl = 120zl
odsetki z odprowadzonym podatkiem - 120zl * (100-19)% = 120zl * 81% = 120zl * 81 / 100 = 97,2zl
stan konta po roku oszczedzania = 2000zl + 97,2zl = 2097,2zl
1)
150mln km 2 -100%
x - 9%
Antarktyda x=150 x 9/100=13.50 mln km2
Europa x=150 x 7/100=10.50 mln km2
Australia x=150 x 6/100=9 mln km2
2)
10.50 - 9=1.5 mln km2
4)
a)
12+ (3h x4 zł)=12+12=24zł
15+ (3 h x3zł)=15+9=24zł
odp. Powinni wynająć kajaki na 3 godziny
b)
2h
A - 12zł+ (2 x4)=12+8=20zł
B- 15zł +(2 x 3)=15+6=21zł
5h
A - 12zł +(5 x4)=12+20=22zł
B-15 +(5 x3)=15+15=30zł
3 5 3
2009-12-17T23:21:13+01:00
1.
0,09 * 150000000 km = 1350000 km
Odp. Antarktyda ma powierzchnię 1350000 km2.

2.
0,07 * 150000000 km = 10500000 km2
0,06 * 150000000 km = 9000000 km2
10500000 km - 9000000 km = 1500000 km2
Odp. Europa ma powierzchnię o 1500000 km2 od Australii.

3.
0,06 * 2000 zł = 120 zł
0,19 * 120 zł = 22,8 zł
120 zł - 22,8 zł = 97,2 zł
Odp. Po roku pan Piotr będzie miał na koncie 2097,2 zł.

4.
a)
12 + 4x = 15 + 3x
4x = 15 + 3x - 12
4x - 3x = 3
x = 3

b)
2 godziny:
A: 12 zł + 4zł * 2 = 20 zł
B: 15 zł + 3 zł * 2 = 21 zł
Bardziej opłaca się w wypożyczalni A.
5 godzin:
A: 12 zł + 4 zł * 5 = 32 zł
B: 15 zł + 3zł * 5 = 30 zł
Bardziej opłaca się w wypożyczalni B.