Odpowiedzi

2009-12-18T10:21:25+01:00
Ciśnienie, jakie wywiera na otaczające ciała ciecz nie będąca w ruchu. <to chyba tak najprościej>

Wzór w załączniku

Wykorzystywane do:
- barometru hydrostatycznego
- żeglarstwa
- działania halmulców hydraulicznych
- tzw. wieże ciśnień
- budowy śluz
- picia napojów przez słomkę
2009-12-18T10:27:27+01:00
Ciśnienie, jakie panuje na pewnej głębokości w cieczy niebędącej w ruchu, która znajduje się w polu grawitacyjnym.
Wzór na ciśnienie

P = gęstośc cieczy * przys. grawitacyjne * głębokość zanurzenia w cieczy

Przykłady:
- hamulce samochodowe
- barometr hydrostatyczny