Pan Kowalski wpłacił do banku swoje oszczędnosci na lokatę terminową o zmiennej stopie procentowej z kwartalną kapitalizacją odsetek. \oprocentowanie w dniu zawarcia umowy wynosiło 12% w stosunku rocznym, a po 3 miesiacach spadło do 11%.Po pół roku od zawarcia umowy pan Kowalski zrezygnował z dalszego oszczędzania i odebrał z banku 9290zł.60gr. Ile pieniędzy wplacił do banku pan Kowalski

1

Odpowiedzi

2009-12-18T14:57:47+01:00