Odpowiedzi

2009-12-18T17:26:32+01:00
Prawo Wiena – prawo opisujące promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez ciało doskonale czarne.

Prawo Ohma kojarzone jest zazwyczaj z pierwszym prawem Ohma, czyli proporcjonalności napięcia U mierzonego na końcach przewodnika o oporze R do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik.

Prawa Kirchhoffa – prawa fizyki sformułowane przez niemieckiego fizyka Gustava Kirchhoffa, żyjącego w XIX wieku.

licze na naj .;d ;*

a te przewodzenie tez .?
4 1 4
2009-12-18T17:28:14+01:00
Prawo Ohma- Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia między końcami tego przewodnika.


Prawo Kirchoffa- Suma natężeń wpływających do rozgałęzienia równa jest sumie natężeń z rozgałęzienia wpływających.


Tego pierwszego niestety nie znam ;/
5 4 5
2009-12-18T17:30:18+01:00
Prawo Wiena – prawo opisujące promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez ciało doskonale czarne. Ze wzrostem temperatury widmo promieniowania ciała doskonale czarnego przesuwa się w stronę fal krótszych.

Prawo Ohma kojarzone jest zazwyczaj z pierwszym prawem Ohma, czyli proporcjonalności napięcia U mierzonego na końcach przewodnika o oporze R do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik I, co wyraża się wzorem: U=IR

Pierwsze prawo Kirchhoffa – prawo dotyczące przepływu prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego, sformułowane w 1845 roku przez Gustawa Kirchhoffa. Prawo to wynika z zasady zachowania ładunku czyli równania ciągłości. Wraz z drugim prawem Kirchhoffa umożliwia określenie wartości i kierunków prądów w obwodach elektrycznych.

Nie mówi sie przewodzenie tylko przewodnictwo ;)

Przewodnictwo elektryczne - to zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki prądu (np. elektrony, jony) w ośrodku pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego. Zależnie od natury fizycznej ładunków wytwarzających prąd elektryczny wyróżnia się następujące rodzaje przewodnictwa elektrycznego:elektronowe, dziurowe, jonowe, domieszkowe mieszane.
Ponadto przewodnictwo elektryczne można podzielić na: samoistne,niesamoistne


5 4 5