Odpowiedzi

2009-12-18T21:57:00+01:00
Epika, jeden z trzech głównych rodzajów literackich, obok liryki i dramatu, obejmujący utwory, które charakteryzują się: narracją (dominująca forma językowa), fabułą (układ zdarzeń w obrębie świata przedstawionego i w stosunku do narratora). Przeciwieństwo do liryki.
2009-12-18T21:59:03+01:00
Jeden z trzech rodzjów literackich obok liryki i dramatu, obejmujący utwory, których podstawową formę wypowiedzi stanowi narracja o zdarzeniach i zjawiskach ujętych w postać fabuły i opisanych obiektywnie przez narratora, usytuowanego na zewnątrz świata przedstawionego.