Prosta DE jest równoległa do boku AB trójkąta ABC i przecina bok AC w punkcie D oraz bok BC w punkcie E. Oblicz:
a) |AC| gdy |CD| = 16cm, |CE| = 12cm, |BC| = 24cm
b) |AD| gdy |CE| = 3dm, |BE| = 5dm, |AC| = 12dm
Wykonaj odpowiednie rysunki. wazne rysunki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A teraz zadanko ze zbiorów; ZNAJDZ: A LUB B ,A i B, A/B, B/A
gDY: a) A = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } B = {3, 5, 7, 9, 11 }
b) A = { 2, 4, 6, 8, 10 } B={x E(NALEZY)R i x >5}

1

Odpowiedzi

2009-12-19T23:37:03+01:00
1.
a)prostą IACI oznaczymy jako niewiadomą X
z tw talesa zachodzi taka równość: ICEI/IBCI=ICDI/IACI
12/24=16/x
12x=16*24
x=32
Odp:Prosta IACI wynosi 32cm.
b)prostą IADI oznaczymy jako niewiadomą x
z tw talesa zachodzi taka równość: IBEI/ICBI=IADI/IACI
5/8=x/12
8x=5*12
x=7,5
Odp:Prosta IADI wynosi 7,5dm.

2.
a) A={1,2,3,4,5,6} B={3,5,7,9,11}
A∨B={1,2,3,4,5,6,7,9,11}
A∧B={3,5}
A/B={1,2,4,6}
B/A={7,9,11}
b) A={2,4,6,8,10} B={x∈R i x>5}
A∨B={{2,4} i x∈R i x>5}
A∧B={6,8,10}
A/B={2,4}
B/A={x∈R i x>5/{8,10}}