Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T22:23:42+01:00
12,00 - It's twelve o'clock
21,05 - It's five past nine p.m.
15,20 - It's twenty past three p.m.
9,25 - It's twenty-five past nine a.m.
17,30 - It's half past five p.m.
19,35 - It's twenty-five to eight p.m.
23,40 - It's twenty to twelve
14,45 - It's quater to three p.m.
06,50 - It's ten yo seven a.m.
13,55 - It's five to two p.m.
12 4 12
2009-12-18T22:34:41+01:00
12.00- It's twelve o'clock - to jest dwunasta godzina-/its tłelw oklok- tak się to czyta/
21.05-It's five past nine- jest pięć po dziewiątej-/ its fajf past najn/
15.20-It's twenty past three-jest dwadzieścia po trzeciej-/its tłenty past free/
9.25-It's twenty five past nine-jest dwadzieścia po dziewiątej-/its tłenty fajf past najn/
17.30-It's half past five -jest pół godziny po piątej-/its half past fajf/
19.35-It's twenty five to eight-jest za dwadziescia pięc ósma-/its tłenty fajf tu ejt/
23.40-It's twenty to twelve-jest za dwadzieścia dwunasta-/its tłenty tu tłelw/
14.45-It's quarter to three-jest za kwadrans trzecia-/ its kłoter tu fri/
06.50-It's ten to seven-jest za dziesiec siódma-/its ten tu sewen/
13.55-It's five to two-jest za pięć druga-/its fajf tu tu/
7 3 7