Odpowiedzi

2009-12-18T22:29:47+01:00
Oddziaływanie BIOSFERY na HYDROSFERĘ :

- biosfera ( rośliny i zwierzęta np. ) , a hydrosfera ( woda ) - wykorzystywanie przez organizmy wody do poprawnego funkcjonowania organizmu.

Oddziaływanie BIOSFERY na ATMOSFERĘ :

- Biosfera (zwierzęta, rośliny) a atmosfera (powietrze) – zwierzęta wdychają tlen, wydychają CO2, natomiast rośliny w procesie fotosyntezy zamieniają dwutlenek węgla na tlen.

Oddziaływanie BIOSFERY na LITOSFERĘ :

Biosfera (rośliny) Litosfera (skały) - kruszenie się skał, pozostawianie po sobie skamieniałości w postaci wapieni i pokładów węgla.
2009-12-18T22:31:09+01:00
Oddziaływanie atmosfery na:
-hydrosferę: parowanie, falowanie wody, powstawanie trąb powietrznych, zjawisko bryzy
-litosferę: proces wietrzenia skał, niszczenie zabytków (erozja materiałów budowlanych)
-biosferę: dostarczanie tlenu, ochrona przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym