×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

1.Rozłóż wielomian na czynniki:

6x⁶-2x⁵
2.Rozłóż wilomian na czynniki korzystając ze wzorów skróconego mnożenia:
x²-2
3.Rozłóż wielomian na czynniki jak najniższych stopni:
x³+x²+x+1
4.Znajdz liczby spełniające równanie:
(x²-4)(x+3)x=0
5.Rozwiąż równanie:
2x³-7x²=0
6.Rozwiąż równanie:
x³-3x²-x+3=0
7.Zbadaj monotoniczność podanego ciągu:
an=5n+3
8.Czy podany ciąg jest arytmetyczny?
3,6,9,12,15
9.Czy ciąg o podanym wzorze ogólnym jest arytmetyczny? Jeśli tak . oblicz a1 i różnicę tego ciągu.
an=-5+n
10. Jakimi liczbami należy zastąpić litery a i b, aby otrzymać ciąg arytmetyczny?
a,b,½,¼
6,a,13,b
11.Zapisz wzór ogólny i oblicz osiemnasty wyraz ciągu arytmetycznego o różnicy r wiedząc że:
a₁=8, r=2
12. Oblicz sumę :
13 początkowych wyrazów ciągu an=2(n-1)-4
13. Znajdz wzór ciągu arytmetycznego spełniającego podane warunki. Oblicz szósty wyraz tego ciągu:
a₁=5, a₃=8
14.Dla jakich x wartości podanych wyrażeń tworzą ciąg arytmetyczny?
x,5-x,18
7+x,9+2x,11+3x
15. Oblicz:
25+26+27+...+173
16.Czy podany ciąg jest geometryczny?
½,⅓,²/₉, ⁴/24
-5,-2,1,4
17. Sprawdz który z podanych ciągów jest geometryczny:
an=2n-3
18.Podany ciąg jest geometryczny. Znajdz jego iloraz oraz brakujące wyrazy:
¼,¹/10, a₃,a₄
19. Zapisz wzór ogólny i oblicz piąty wyraz ciągu geometrycznego (an) o ilorazie q jeśli:
a₁=-16 q=½
20. Oblicz sumę:
pięciu początkowych wyrazówciągu geometrycznego w którym a₁=5 i q= ½
21. Oblicz sumę wyrazów ciągu geometrycznego:
³/₂ + ³/₄ + ... + ³/26
22. Oblicz jaką kwotę będziemy mieli na koncie po upływie okresu oszczędzania, jeżeli wpłacimy do banku K złotych na n lat przy oprocentowaniu p% w stosunku rocznym:
K=500, n=3 , p=3
23. Na lokatę dwuletnią , której oprocentowanie wynosi 5%, wpłacono 10 000 zł. Oblicz jaka kwota będzie po tym czasie na koncie, jeżeli odsetki będą kapitalizowane:
rocznie
24. Oblicz:
64⅓, (⁴/₉)⁻½, (⅓)⁻⁴, (2¾)⁻¹, 1,96¹/₂, 0,027⁻²/₃
25. Zapisz każde z podanych wyrażeń w postaci potęgi liczby 3 :
81, ¹/₉ , ⁴√3, (⅓)⁵ ,¹/³√3, ⁷√27
26.Oblicz warotść b:
log₃b=3
27. Oblicz warotść a:
log a 25=2
28. Oblicz :
log₃27, log₂¼, log ⅕25, log₈2, log₀,₂ 0,0016
29. Oblicz :
log₉27+log₉3
30. Wiedząc że log₂ x-6 oblicz:
log₂x³
1

Odpowiedzi

2009-12-18T22:44:23+00:00
1.Rozłóż wielomian na czynniki:
6x⁶-2x⁵=2x⁵(3x-1)

2.Rozłóż wilomian na czynniki korzystając ze wzorów skróconego mnożenia:
x²-2=(x-√2)(x+√2)

3.Rozłóż wielomian na czynniki jak najniższych stopni:
x³+x²+x+1=x²(x+1)+(x+1)=(x+1)(x²+1)

4.Znajdz liczby spełniające równanie:
(x²-4)(x+3)x=0
x²-4=0
x²=4
x=2
x=-2

x+3=0
x=-3

x=0

5.Rozwiąż równanie:
2x³-7x²=0
x²(2x-7)=0
x²=0
x=0

2x-7=0
2x=7 /:2
x=7/2
x=3,5

6.Rozwiąż równanie:
x³-3x²-x+3=0
x²(x-3)-(x-3)=0
(x-3)(x²-1)=0
x-3=0
x=3

x²-1=0
x²=1
x=1
x=-1

7.Zbadaj monotoniczność podanego ciągu:
an=5n+3
an+1=5(n+1)+3=5n+5+3=5n+8

an+1 -an=5n+8- (5n+3)=5n+8-5n-3=5 >0 ciąg rosnący

8.Czy podany ciąg jest arytmetyczny?
3,6,9,12,15

(3+9)/2=6
12/2=6
6=6
L=P -c.arytmet.

6-3=3
9-6=3
12-9=3
15-12=3
r=3
ciąg arytmetyczny

6/3=2
9/6=3/2 czyli nie jest geometryczny

9.Czy ciąg o podanym wzorze ogólnym jest arytmetyczny? Jeśli tak . oblicz a1 i różnicę tego ciągu.

an=-5+n=n-5
an+1=-5+n+1=n-4
an+2=-5+n+2=n-3

(an+2 +an)/2=an+1
(n-5+n-3)/2=n-4
(2n-8)/2=n-4
2(n-4)/2=n-4
n-4=n-4
L=P -c.arytm.

a1=-5+1=-4
r=an+1 - an=n-4-(n-5)=n-4-n+5=1
r=1

10. Jakimi liczbami należy zastąpić litery a i b, aby otrzymać ciąg arytmetyczny?
a,b,½,¼

¼-½=½-b
½=½-b
b=½-½
b=0

½-b=b-a
½-0=0-a
½=-a
a=-½


6,a,13,b

13-a=a-6
-a-a=-6-13
-2a=-19 /:(-2)
a=9,5

b-13=13-a
b-13=13-9,5
b=3,5+13
b=16,5

11.Zapisz wzór ogólny i oblicz osiemnasty wyraz ciągu arytmetycznego o różnicy r wiedząc że:
a₁=8, r=2

an=a₁+(n-1)*r
an=8+(n-1)*2
an=8+2n-2
an=2n+6

a18=2*18+6=36+6=42
a18=42

12. Oblicz sumę :13 początkowych wyrazów ciągu an=2(n-1)-4
S13=(a1 +a13)*13/2
an=2(n-1)-4
a1=2(1-1)-4=2*0-4=-4
a13=2(13-1)-4=2*12-4=24-4=20
S13=(a1 +a13)*13/2
S13=(-4+20)*13/2
S13=16*13/2
S13=8*13
S13=104

13. Znajdz wzór ciągu arytmetycznego spełniającego podane warunki. Oblicz szósty wyraz tego ciągu:
a₁=5, a₃=8
an=a₁+(n-1)*r
a3=5+(3-1)*r=8
5+2r=8
2r=8-5
2r=3 /:2
r=3/2

an=5+(n-1)*3/2
an=5+ 3/2n -3/2
an=3/2 n +7/2

a6=3/2 *6 +7/2
a6=9 +7/2
a6=9+3,5
a6=12,5

14.Dla jakich x wartości podanych wyrażeń tworzą ciąg arytmetyczny?
x,5-x,18

(x+18)/2=5-x /*2
x+18=10-2x
x+2x=10-18
3x=-8 /:3
x=-8/3


7+x,9+2x,11+3x

(7+x+11+3x)/2=9+2x /*2
18+4x=18+4x
L=P
dla każdej x należącej do R ten ciąg będzie arytmet.

15. Oblicz:
25+26+27+...+173
r=26-25=1
n=173-25=148

Sn=S148=(25+173)*148/2
S148=198*74
S148=14652

16.Czy podany ciąg jest geometryczny?
½,⅓,²/₉, ⁴/24

⅓/½=⅓*2=3/2
²/₉ /⅓=²/₉*3=2/3 to nie jest c.geometr.

-5,-2,1,4
-2:(-5)=0,4
1:(-2)=-1/2 to nie jest c. geometr.

17. Sprawdz który z podanych ciągów jest geometryczny:
an=2n-3
an+1=2(n+1)-3=2n+2-3=2n-1
an+2=2(n+2)-3=2n+4-3=2n+1
√(an+2 *an)=an+1
√(2n-1)(2n+1)=2n-1


18.Podany ciąg jest geometryczny. Znajdz jego iloraz oraz brakujące wyrazy:
¼,¹/10, a₃,a₄
19. Zapisz wzór ogólny i oblicz piąty wyraz ciągu geometrycznego (an) o ilorazie q jeśli:
a₁=-16 q=½
20. Oblicz sumę:
pięciu początkowych wyrazówciągu geometrycznego w którym a₁=5 i q= ½
21. Oblicz sumę wyrazów ciągu geometrycznego:
³/₂ + ³/₄ + ... + ³/26
22. Oblicz jaką kwotę będziemy mieli na koncie po upływie okresu oszczędzania, jeżeli wpłacimy do banku
K złotych na n lat przy oprocentowaniu p% w stosunku rocznym:
K=500, n=3 , p=3
23. Na lokatę dwuletnią , której oprocentowanie
wynosi 5%, wpłacono 10 000 zł. Oblicz jaka kwota będzie po tym czasie na koncie, jeżeli odsetki będą kapitalizowane:
rocznie
24. Oblicz:
64⅓, (⁴/₉)⁻½, (⅓)⁻⁴, (2¾)⁻¹, 1,96¹/₂, 0,027⁻²/₃
25. Zapisz każde z podanych wyrażeń w postaci potęgi liczby 3 :
81, ¹/₉ , ⁴√3, (⅓)⁵ ,¹/³√3, ⁷√27
26.Oblicz warotść b:
log₃b=3
27. Oblicz warotść a:
log a 25=2
28. Oblicz :
log₃27, log₂¼, log ⅕25, log₈2, log₀,₂ 0,0016
29. Oblicz :
log₉27+log₉3
30. Wiedząc że log₂ x-6 oblicz:
log₂x³
0 0 0
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci