Uzupełnij równania reakcji spalania
a) 2C6H14 + 19o2 ------> .............. + .............
b) ......... + ....... -----> 15Co2 + 16 H2o
c) ......... + 11o2----> 20C + .........
d) ........ + 17o2 -----> ...... + 12H2o
e) 2C17H36 + ....... ----> 34CO + ..........
f) ............ + ........ -----> 9C + 10H2o
g) ....CnH2n+2 + ... O2 ----> ...CO2 + ...H2o
h) ...CnH2n+2 + ....O2 ----> ...CO + ...H2o
i) ...CnH2n+2 + ...O2 ----> ...C + ...H20

1

Odpowiedzi

2012-07-28T18:45:36+02:00

Zadanie 1.  Uzupełnij równania reakcji spalania

 

a) 2C₆H₁₄ + 19O₂ ⇒ 12CO₂ + 14H₂O


b) C₁₅H₃₂ + 23O₂ ⇒ 15CO₂ + 16H₂O


c) C₂₀H₄₄ + 11O₂ ⇒ 20C + 22H₂O


d) C₁₁H₂₄ + 17O₂ ⇒ 11CO₂ + 12H₂O


e) 2C₁₇H₃₆ + 35O₂ ⇒ 34CO + 36H₂O


f) C₉H₂₀ + 5O₂ ⇒ 9C + 10H₂O

 

g) \ 2(C_{n}H_{2n+2})\ +\ (3n+1)O_{2}\ \rightarrow\ (2n)CO_{2}\ +\ (2n+2)H_{2}O\\\\ h) \ 2(C_{n}H_{2n+2})\ +\ (2n+1)O_{2}\ \rightarrow\ (2n)CO\ +\ (2n+2)H_{2}O\\\\ i) \ 2(C_{n}H_{2n+2})\ +\ (n+1)O_{2}\ \rightarrow\ (2n)C\ +\ (2n+2)H_{2}O\\\\

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

 

3 3 3