Obserwacje i równanie reakcji chemicznej

1. probówka - kwas etanowy i potas
2. probówka - kwas etanowy i kwas metanowy
3. probówka - kwas etanowy i tlenek glinu
4. probówka - kwas etanowy i miedź
5. probówka - kwas etanowy i wodorotlenek baru
6. probówka - kwas etanowy i oranż metylowy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T17:03:45+01:00
1. 2CH3COOH + 2K -> 2CH3COOK + H2. Wydzieli się wodór
2. -
3. -
4. -
5. 2CH3COOH + 2Ba(OH)2 -> Ba(CH3COO)2 + 2H2O. Zobojetnienie.
6. Roztwór przybiera barwę czerwona/pomaranczową
85 1 85