Chemia nowej ery :
12/16str Uzupełnij zdania:
Substancje ulegają ......... fizycznym i .......... chemicznym. Zjawisko fizyczne, czyli przemiana fizyczna, polega na tym, że ...............................
....... , np........ , ......... .
Reakcja chemiczna czyli przemiana chemiczna, polega na tym że ............. ,
np: ......... , .... .

13/16str Podkreśl poprawne odpowiedzi :
Utarcie kryształów cukru to zjawisko fizyczne/reakcja chemiczna, a ich
spalenie to zjawisko fizyczne/ reakcja chemiczna . Pokrycie się rdzą metalowych części roweru to zjawisko fizyczne/ reakcja chemiczna, a wygięcie jako ramy aluminiowej to zjawisko fizyczne/ reakcja chemiczna.

16/17str Podaj trzy przykłady mieszanin jednorodnych i mieszanin niejednorodnych:
A Mieszaniny jednorodne
B Mieszaniny niejednorodne

31/23str Uzupełnij zdania :
.............. jest to niszczący proces, któremu ulegają metale i ich stopy. Zachodzi pod wpływem ................................................................. .
Procesowi temu nie ulegają .................................................... .Z góry dziękuję !!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T13:16:36+01:00
Substancje ulegają przemianom fizycznym i chemicznym chemicznym. Zjawisko fizyczne, czyli przemiana fizyczna, polega na tym, że w jej wyniku nie powstaje żadna nowa substancja, np. zgniecenie kartki papieru, zmielenie pieprzu.
Reakcja chemiczna czyli przemiana chemiczna, polega na tym że w jej wyniku powstaje jakaś nowa substancja o innych właściwościach, np: pieczenie ciasta, spalanie papieru

Utarcie kryształów cukru to zjawisko fizyczne, a ich
spalenie to reakcja chemiczna . Pokrycie się rdzą metalowych części roweru to reakcja chemiczna, a wygięcie jako ramy aluminiowej to zjawisko fizyczne.

mieszaniny jednorodne:
roztwór soli w wodzie
woda z atramentem
herbata z cukrem
mieszaniny niejednorodne:
opiłki żelaza z siarką
woda z piaskiem
woda z olejem jadalnym

Korozja jest to niszczący proces, któremu ulegają metale i ich stopy. Zachodzi pod wpływem tlenu, czynników atmosferycznych oraz niektórych zw. chem.
Procesowi temu nie ulegają metale szlachetne.
37 3 37
chemicznym chemicznym ??? (pierwsza linijka) ???
pierwsze zdanie powinno być: Substancje ulegają zjawiskom fizycznym i reakcjom chemicznym.