Kurde znowu ta rypnieta matma ....... Prosze o pomoc .....;p

1.Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników.

a)
{5x+3y=0
{-x-2y=7

b)
{x-3y=5
{y+3x=-5

2.Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynnkików.

a)
{4x+5y=12,3
{3x-2y=-4

b)
{3x-0,2y=35
{2,5x-5y=5


Odpowiedzi do zadań :

zad 4 przykład a:
x=3 i y=-5
zad 4 przykład b:
x=-1 i y=-2

zad 5 przykład a :
x=0,2 i y=2,3
zad 5 przykład b :
x=12 i y=5

Z góry dzięki pozdro....;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T13:43:15+01:00
1.a)
{5x+3y=0
{-x-2y=7 |*5

5x+3y=0
-5x-10y=35
----------------
-7y=35 |: (-7)
y=-5

-x+10=7
y=-5

x=3
y=-5


b)
{x-3y=5 |*(-3)
{y+3x=-5

-3x+9y=-15
y+3x=-5
---------------
10y=-20|:10
y=-2

-2+3x=-5
y=-2

3x=-3|:3
y=-2

x=-1
y=-2

2.
a)
{4x+5y=12,3 |*2
{3x-2y=-4 |*5

8x+10y=24,6
15x-10y=-20
----------------
23x=4,6
x=5

15-2y=-4
x=5

y=9,5
x=5b)
{3x-0,2y=35|* (-10)
{2,5x-5y=5 | *10

-30x+2y=-350
25x-50y=50 |:25

-30x+2y=-350
x-2y=2
---------------
-29x=-348 |: (-29)
x=12

3*12-0,2y=35
x=12

-0,2y=-1 |*(-5)
x=12

y=5
x=12