Z tego tekstu wypisać:
a) Epitety
b)Metafory
c) apostrofy
d)Pytania retoryczne
e)Uosobienia

Oto tekst:

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.
Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi.
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają,
Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi,
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.
Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.
Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-19T15:51:09+01:00
A) Epitety np.niskej
b)Metafory np.A zamierzonych granic przeskoczyć się boi.
c) apostrofy np.nieśmiertelny Panie!
d)Pytania retoryczne np.
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
e)Uosobienia np.A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T15:59:03+01:00
1. Epitety
wszytko Twoje
przystojniejszej ofiary
złotymi gwiazdami
nieobeszłej ziemi
zamierzonych granic
wód nieprzebranych
wielką hojność
Biały dzień
noc ciemna

2. Metafory
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.

I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.

3. Apostrofy
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

4. Pytania retoryczne
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

5. Uosobienia
Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi.