Odpowiedzi

2009-12-19T16:35:43+01:00
Genealogia- jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa.

rodzaj- (jedna z kategorii systematycznych) obowiązkowa kategoria systematyczna, której nazwa wchodzi w skład nazwy gatunkowej i jest niezbędna do jednoznacznego jego określenia.

rodzaj- (kategoria gramatyczna) wyznacza podział rzeczowników na kilka grup.

rodzaj literacki- (jednostka systematyki literackiej) podstawowy w literaturoznawstwie polskim (także rosyjskim i niemieckim) sposób klasyfikacji dzieł literackich.

rodzaj- (płeć społeczno-kulturowa, polski odpowiednik angielskiego gender w naukach społecznych)

Grupa organizmów podobnych do siebie, o wspólnym pochodzeniu, mogąca się krzyżować i wydawać na świat płodne

Podobieństwo- przekształcenie geometryczne zachowujące stosunek odległości punktów. Także relacja równoważności utożsamiająca figury geometryczne, które nazywane są wtedy podobnymi, o ile istnieje podobieństwo przeprowadzające jedną na drugą.

Krzyżowanie- proces, w wyniku którego z komórek (zwykle gamet) osobników o odmiennym genotypie, w istotny sposób różniących się pewnymi cechami genetycznymi, powstaje organizm potomny, zwany mieszańcem  • Użytkownik Zadane
2009-12-19T20:21:36+01:00
Genealogia — jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa.

Krzyżowanie, hybrydyzacja – proces, w wyniku którego z komórek (zwykle gamet) osobników o odmiennym genotypie, w istotny sposób różniących się pewnymi cechami genetycznymi, powstaje organizm potomny, zwany mieszańcem


rodzaj- (jedna z kategorii systematycznych) obowiązkowa kategoria systematyczna, której nazwa wchodzi w skład nazwy gatunkowej i jest niezbędna do jednoznacznego jego określenia.

rodzaj- (kategoria gramatyczna) wyznacza podział rzeczowników na kilka grup.

rodzaj- (płeć społeczno-kulturowa, polski odpowiednik angielskiego gender w naukach społecznych)

Podobieństwo- przekształcenie geometryczne zachowujące stosunek odległości punktów. Także relacja równoważności utożsamiająca figury geometryczne, które nazywane są wtedy podobnymi, o ile istnieje podobieństwo przeprowadzające jedną na drugą.

2009-12-19T20:22:42+01:00
Genealogia -zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny.
rodzaj-
* rodzaj - jedna z kategorii systematycznych
* rodzaj - kategoria gramatyczna
* rodzaj literacki - jednostka systematyki literackiej
* rodzaj - płeć społeczno-kulturowa, polski odpowiednik angielskiego gender w naukach społecznych

dwuczłonowość-

dwuczłonowość: dwuczłonowości, dwuczłonowością, dwuczłonowościach, dwuczłonowościami, dwuczłonowościom,

podobieństwo-
Podobieństwo – przekształcenie geometryczne zachowujące stosunek odległości punktów. Także relacja równoważności utożsamiająca figury geometryczne, które nazywane są wtedy podobnymi, o ile istnieje podobieństwo przeprowadzające jedną na drugą.
krzyżowanie-
Krzyżowanie, hybrydyzacja – proces, w wyniku którego z komórek (zwykle gamet) osobników o odmiennym genotypie, w istotny sposób różniących się pewnymi cechami genetycznymi, powstaje organizm potomny, zwany mieszańcem (też hybrydą, krzyżówką lub bastardem). W taksonomii termin stosowany jest w odniesieniu do krzyżowania różnych taksonów, czego wynikiem jest powstawanie mieszańca taksonomicznego (międzygatunkowego, międzyrodzajowego.