Rozwiąż zadania, korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji

a)oblicz, ile gramów chloru amonu (NH4Cl) można dodatkowo rozpuścic w 100 g wody po ogrzaniu roztwotu do 50oC do 80oC, aby roztwór był nadal nasycony.

b)oblicz stężenie procętowe nasyconego roztworu chlorku amonu w temperaturze 70oC

1

Odpowiedzi

2009-09-13T20:57:26+02:00
A.
W 50 stopniach, rozpuszczalność = 56g
W 80 stopniach, rozpuszczalność = 72g

Różnica = 72 - 56 = 16
Można dodać jeszcze 16g NH4Cl

b.
Rozpuszczalność NH4Cl w 70 stopniach = 65g
65g jest w 100g wody, czyli:
65 + 100 = 165
65g NH4Cl jest w 165g roztworu
x g NH4Cl jest w 100g roztworu

x = 100 × 65 : 165
x = 39,4
52 3 52