Napisz jak spędziłeś weekend od piątku z wróceniu ze szkoły do niedzieli???? Każdy dzień ma mieć jeden akapit!!!!
Mają zawierać przysłówki częstotliwości!!!!?


Proszę bardzo pilne!!!!

I oczywiście dziękuje:*))


I z przetłumaczeniem na polsaki!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-19T22:09:45+01:00
After school I always do my homework. Then I ussualy go wuth my parents to ............................. I come back home at ten p.m. At eleven o`clock I go to bed. On Saturday I stand up at ten a.m. Sometimes I meet my friends on the afternoon. If I come back to home before 5 p.m., I always help my mother with cooking/ my dad with car reparing. Then I sometimes watch films in TV. Sometimes before and sometimes after midnight I go to bed. On Sunday I stand up early and ussualy I go to church. When I come back from home I always learn to Science, Polish or Maths. On eight p.m. I always watch in TV big dance show : "Dance with stars" and after that I go to bed.

Po szkole zawsze odrabiam pracę domową. Wtedy zazwyczaj jadę z moimi rodzicami do ......................... Wracam o dwudziestej drugiej. Godzinę później idę spać. W sobotę wstaję o dziesiątej. Czasami spotykam się z przyjaciółmi po południu. Jeśli wrócę przed siedemnastą, zawsze pomagam mamie z gotowaniem/ tacie z reperowaniem auta. Czasami oglądam filmy w telewizji. Czasami przed, a czasami po północy kładę się spać. W niedzielę wstaję wcześnie i zazwyczaj idę do kościoła. Kiedy wracam ucze przyrody, polskeigo lub matematyki. O dwudziestej zawsze oglądam Taniec Z Gwiazdami. Po nim idę spać.