1. Jak wielki ładunek przepłynie przez przewodnik o oporności 3{}<- ohma w ciągu 10s, jeżeli moc wydzielona na tym przewodniku jest 3W

2. Ile wynosi napięcie zasilające grzałkę o sprawności 100%, która pobiera prąd o natężeniu 7A, ogrzewa 1kg wody w casie 0,5min o 11`C?


Proszę o sensowne odpowiedzi, daję najlepszą (;

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T22:48:21+01:00
1. Wiemy, że:
P = U*I, R = U/I, a I = Q/t

Przeksztalcajac:
R=U/I => U= I*R => P=I*R*I = R*I^2

I = pierw(P/R) = pierw (3W / 3{}) = 1 A

Q = I*t = 1A * 10s = 10C

2. Tutaj praca bedzie zwiazana z ogrzaniem wody:
W = delta T * Cp * m = 4190 J/kg*K * 1kg * 11 K = 46090J

W = U*I*t => U = W/(I*t) = 46090 J / (7A*30s) = 220V