Dopasuj nazwiska polskich politykow do opcji politycznych.Obok wpisz nazwe partii do ktorej nalezeli w okresie miedzywojennym:
a) Wincenty Witos.......................
b) Wojciech Korfanty.................
c) Roman Dmowski ..................
D) Ignacy Daszynski...................

1

Odpowiedzi

2009-12-19T21:55:46+01:00
Wincenty Witos ... PSL "Piast"
Wojciech Korfanty ... Chrześcijańska Demokracja
Roman Dmowsk ... Narodowa Demokracja
Ignacy Daszynski ... Polska Partia Socjalno-Demokratyczna