Jodyna to 3% roztwór jodu w alkoholu etylowym. Odmierzono 250cm3 alkoholu etylowego o gęstości 0,79g/cm3 i odważono 6,2g jodu. Wykonaj obliczenia i sprawdź, czy uzyskano 3% roztwór jodyny. Mają być obliczenia!
wzór alkoholu etylowego to C2H5OH. Daje naj pierwsze trzy osoby

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T11:45:53+01:00
Masa alkoholu etylowego = objętość x gęstość
masa alkoholu etylowego = 250cm3 x 0,79 g/cm3 = 197,5g
masa jodu = 6,2g
masa roztworu jodyny = 197,5g + 6,2g = 203,7g
Cp = 6,2g / 203,7g x 100% = 3,04%

otrzymano 3% roztwór jodyny.
2009-12-20T11:46:49+01:00
Masa alkoholu
ma=V*ρ=250cm³*0,79g/cm³=197,5g
masa roztworu
mr=ma+ms=197,5g+6,2g=203,7g
cp=ms*100%/mr=6,2*100%/203,7=3,04%