Z Warszawy w kierunku Katowic wyjechała ciężarówka jadąca z szybkością średnią 50km/h.
Po godz. z Warszawy w tym samym kierunku wyjechał samochód osobowy jadący ze średnią szybkością 80km/h.Oblicz po jakim czasie samochód osobowy dogoni ciężarówkę i w jakiej odległości od Warszawy to nastąpi.

2

Odpowiedzi

2009-09-14T13:11:06+02:00
V1=50km/h
v2=80km/h
t=?
s=?

v=s/t -> s=v*t
v2*t=v1*(t+1)
v2*t=v1*t+v1
t(v2-v1)=v1
t=v1/(v2-v1)
t=50/(80-50)
t=50/30=5/3
t=1 2/3 h
t=1h 40'

s=v*t
s=80* ( 1 2/3)
s=133,33km

Odp. sam, osobowy dogoni po 1h 40', w odleglości 133,33km od W-wy.
2009-09-14T14:33:59+02:00
V = s ÷ t
s = v × t

v2 × t=v1 × (t + 1)
v2 × t=v1 × t + v1
t(v2-v1)=v1
t=v1÷(v2-v1)
t=50÷(80-50)
t=50÷30=5÷3
t=1 2/3 h
t=1h 40 min

s = v × t
s = 80 × (1 2/3)
s = 132,8 km ≈ 133 km

Odp. Samochód osobowy dogoni ciężarówkę za 1h 40 min w odległości 133 km od Warszawy.