Zad 1
samochód o masie 2t porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym o wartości a=1,8 m/sekundę do kwadratu. Oblicz wartość siły wypadkowej powodującej ten ruch.

zad2
Mały chłopiec ciągnie samochód-zabawkę działając siłą wartości 3N. Oblicz masę samochodzika jeżeli w czasie 5s przebył on drogę 20m.

3

Odpowiedzi

2009-12-20T12:27:22+01:00
1.
F = m*a = 2000 kg * 1,8 m/s² = 3600 N

2.
S = at²/2
20 = a* 25/2
40 = 25a
a = 1,6 m/s²

F = ma
m = F/a = 3/1,6 = 1,875 kg
2009-12-20T12:28:32+01:00
1)
a=F/m
F=a*m
F=1,8*2000
F=3600N

2)
s=at²/2
a=2s/t²
a=40/25
a=1,6m/s²

a=f/m
m=F/a
m=2/1,6
1,875kgNajlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:37:54+01:00
Zadanie 1
Dane
m - 2 t = 2000 kg
a = 1,8 m/s 2
Szukane ;
Fw
Wzór ;
Fw = m *a
Rozwiązanie ;
Fw - 2000* 1,8
Fw - 3600 N
Zadanie 2
Dane
F- 3N
t = 5 s
s = 20 m
Szukane
m = ?
Wzór
a = s / t2
m = F/a
Rozwiazanie
a = 20/5² =0,8 m/s ²
m= 3 / 0,8 = 3,75 kg