1.oblicz masy czasteczkowe i podaj jednostke : tlenu i Al2(SO4)3
2.oblicz mase 8 moli H20
3.zgromadzono 12,4*10 ^ 23 atomów siarki. oblicz ilu molom siarki odpowiada taka liczba atomow
4.posługując się pojeciami atomow/czasteczek, moli i masą molowa odczytaj równanie : 4Al+3O2->2AlO3
5.oblicz mase w warunkach normalnych 7dm3 gazu odmierzonego w warunkach normlanych
6. oblicz ile moli atomu argonu zawiera 9 dm3 gazu odmierzonego w warunkach normalnych.


prosze o szybką odpowiedz


7.oblicz masę cząsteczkową i podaj jednostkę - a)chloru b)Ca3 (PO4)2

8.oblicz masę 12 moli NH3

9.oblicz, ile cząseteczek zawierają 2 mole kwasu solnego

10. posługując sie pojęciami atomów / cząsteczek , moli i masy molowej obczyraj równanie reakcji 2Mg + O2--->2MgO

11. oblicz masę w warunkach normalnych 12 dm3 amoniaku NH3

12. obicz ile moli cząsteczek zawiera 300dm3 gazu odmierzonego w warynkach normalnych

prosze o szybką odpowiedz

3

Odpowiedzi

2009-12-20T13:24:09+01:00
1. tlen: 16u
Al2(SO4)3 = 342u
2. 1 mol H2O - 18g
8 mole - x
x = 144g
3. 1 mol - 6,02 x 10 do 23 potegi
x moli - 12,04 x 10 do 23 potegi
x = 0,5 mola
4. 4 atomy glinu + 3, dwuatomowe czasteczki tlenu -> 2 czasteczki tlenku glinu
5. 1 mol - 22,4 dm3
x moli - 7 dm3
x = 0,3125 mola
6. 1 mol - 22,4 dm3
x moli - 9 dm3
x = 0,4 mola
7.chlor - 35,5u
Ca3(PO4)2 - 310u
8. 1 mol NH3 - 17g
12 moli - x
x = 204g
9. 1 mol HCl - 6,02 x 10 do 23 potegi
2 mole - x
x = 12,04 x 10 do 23 potegi
10. 2 atomy magnezu + jedna, dwuatomowa czasteczka tlenu -> dwie czasteczki tlenku magnezu
11. 1 mol - 22,4 dm3
x moli - 12dm3
x = 0,54 mola
1 mol NH3 -17g
0,54 mola - x
x = 9,18 g
12. 1 mol - 22,4 dm3
x moli - 300dm3
x = 13,4 moli
2009-12-20T13:33:29+01:00
1.oblicz masy czasteczkowe i podaj jednostke : tlenu i Al2(SO4)3
M=2*27+3*(32 + 4*16)=342u lub 342 g/mol

2.oblicz mase 8 moli H20
M=8*(2*1+16)=144u lub g/mol

3.zgromadzono 12,4*10 ^ 23 atomów siarki. oblicz ilu molom siarki odpowiada taka liczba atomow
6,022 * 10²³ at - 1 mol
12,4*10²³ at - x mol

x=(12,4*10²³)/(6,022 * 10²³)
x=2,06mol

4.posługując się pojeciami atomow/czasteczek, moli i masą molowa odczytaj równanie : 4Al+3O2->2AlO3
po dodaniu 4 moli glinu do 3 cząsteczek tlenu, otrzymujemy 2 mole tlenku glinu

5.oblicz mase w warunkach normalnych 7dm3 gazu odmierzonego w warunkach normlanych
V=7dm³

1mol - 22,4 dm³
x mol - 7dm³

x=7/22,4 = 0,31mol

n=m/m.cz.
n-ilosc moli
nie wiemy jaki to gaz wiec jest za malo danych zeby obliczyc ta mase. Gdybys ew. wiedzial jaki to gaz no to moglbyspodstawic mase czasteczkowa i wyliczyc mase.
m= n * m.cz.

6. oblicz ile moli atomu argonu zawiera 9 dm3 gazu odmierzonego w warunkach normalnych.

1mol - 22,4dm³
xmol - 9dm³

x=9/22,4=0,4mol

7.oblicz masę cząsteczkową i podaj jednostkę - a)chloru b)Ca3 (PO4)2
a) m.cz. Cl₂= 34*2=68 g/mol
b) m.cz. Ca₃PO₄= 3*40+31+4*16=215g/mol

8.oblicz masę 12 moli NH3
12molNH₃=12*(14+3*1)=204g/mol

9.oblicz, ile cząseteczek zawierają 2 mole kwasu solnego
1mol - 6,022* 10²³
2mol - x

x=2*6,022* 10²³=12,044*10²³

10. posługując sie pojęciami atomów / cząsteczek , moli i masy molowej obczyraj równanie reakcji 2Mg + O2--->2MgO

2 atomy magnezu + cząsteczka tlenu daje 2 mole tlenku magnezu

11. oblicz masę w warunkach normalnych 12 dm3 amoniaku NH3

V=12dm³
1mol - 22,4dm³
xmol - 12dm³

x=12/22,4=0,54mol
n=m/m.cz.
m.cz = 14+3*1=17
m=n*m.cz.
m=0,54*17=9,18g

12. obicz ile moli cząsteczek zawiera 300dm3 gazu odmierzonego w warynkach normalnych

V=300dm³

1mol-22,4dm³
xmol - 300dm³

x=300/22,4=13,4mol
2009-12-20T14:55:20+01:00
1.Oblicz masy czasteczkowe i podaj jednostke : tlenu i Al₂(SO₄)₃

M Al₂(SO₄)₃ = 2*27+3*(32 + 4*16) = 342u lub g/mol

2.Oblicz mase 8 moli H₂0

M=8(H₂0)=144u lub g/mol

3.Zgromadzono 12,4*10²³ atomów siarki. oblicz ilu molom siarki odpowiada taka liczba atomow

1 mol - 6,02 x 10²³
x moli - 12,04 x 10²³
x = 0,5 mola

4.Posługując się pojeciami atomow/czasteczek, moli i masą molowa odczytaj równanie : 4Al+3O₂->2AlO₂

4Al+3O₂->2(Al₂O₃)

=>cztery mole glinu spalone w trzech molach tlenu dają dwa mole tlenku glinu (III)

5.Oblicz mase w warunkach normalnych 7dm³ gazu odmierzonego w warunkach normalnych

1 mol - 22,4 dm³
x moli - 7dm³

x = 7/22,4 = 0,31 mola - ilość moli danego gazu
Do obliczenia masy potrzebne są dane jaki jest to gaz

6. Oblicz ile moli atomu argonu zawiera 9 dm³ gazu odmierzonego w warunkach normalnych.

1 mol - 22,4dm³
x moli - 9dm³

x = 0,4 mola - ilość moli danego gazu

7.Oblicz masę cząsteczkową i podaj jednostkę - a)chloru b)Ca3 (PO4)2

a) Chlor
M Cl - 35,5u

b) Ca₃(PO₄)₂
Ca₃(PO₄)₂ = 310u

8.Oblicz masę 12 moli NH₃

1 mol NH₃ - 17 gramów
12 moli - x gramów
x = 204 gramy - masa 12 moli NH₃

9.Oblicz, ile cząsteczek zawierają 2 mole kwasu solnego

1 mol HCl - 6,022 * 10²³ cz.
2 mole HCl - x cz.

x = 2 * 6,022 * 10²³ = 12,044 * 10²³ cząsteczek

10. Posługując sie pojęciami atomów / cząsteczek , moli i masy molowej odczytaj równanie reakcji 2Mg + O2--->2MgO

2 atomy magnezu spalone w jednej dwu atomowej cząsteczce węgla dają 2 mole tlenku magnezu (II)

11. oblicz masę w warunkach normalnych 12 dm³ amoniaku NH₃

V = 12dm³

1 mol - 22,4 dm³
x moli - 12 dm³

x = 12/22,4 = 0,54 mola

liczba moli = masa/masa cząsteczki
n=m/m.cz.

m.cz = 17u

m = 0,54 * 17 = 9,18 (g) - masa 0,54 mola cząsteczki

12. Obicz ile moli cząsteczek zawiera 300dm³ gazu odmierzonego w warynkach normalnych

1 mol - 22,4 dm3
x moli - 300 dm3

x = 13,4 mola