Odpowiedzi

2009-12-21T07:29:16+01:00
Święty Marek pisze Ewangelię dla ludzi nieznających języka aramejskiego.
Ewangelia wg Marka zawiera mało mów Jezusa, natomiast szczegółowo relacjonuje Jego czyny. Język Ewangelii wg Marka jest prosty i niewyszukany. Styl roi się od zapożyczeń z języków semickich i łaciny. Słownictwo jest ubogie, często występują powtórzenia i niezręczności. Głównym tematem księgi jest nadprzyrodzona mądrość i moc Jezusa i jego władza nad Szatanem.
Ewangelia wg Marka zaczyna się od słów: "Początek Ewangelii [dobrej nowiny] o Jezusie Chrystusie Synu Bożym". Marek pomija całe dzieciństwo Mesjasza, rozpoczynając swoją relację od Chrztu w Jordanie i krótkiego opisu działalności Jana Chrzciciela. Ogólnie możemy wyodrębnić następujące części Ewangelii:

Przygotowanie do działalności Jezusa (Mk 1,1-13)
Działalność Jezusa w Galilei (Mk 1,14-7,23)
Działalność Jezusa poza Galileą (Mk 7,24-9,50)
Podróż do Jerozolimy (Mk 10,1-52)
Działalność w Jerozolimie (Mk 11,1-13,37)
Męka i śmierć Jezusa (Mk 14,1-16,8)
Zmartwychwstanie (Mk 16,9-20)

tylko tyle znalazłem
myśle ze choc troche pomogłem,
pozdrawiam serdecznie

2009-12-21T09:23:47+01:00
Święty Marek pisze Ewangelię dla ludzi nieznających języka aramejskiego.
Ewangelia wg Marka zawiera mało mów Jezusa, natomiast szczegółowo relacjonuje Jego czyny. Język Ewangelii wg Marka jest prosty i niewyszukany. Styl roi się od zapożyczeń z języków semickich i łaciny. Słownictwo jest ubogie, często występują powtórzenia i niezręczności. Głównym tematem księgi jest nadprzyrodzona mądrość i moc Jezusa i jego władza nad Szatanem.
Ewangelia wg Marka zaczyna się od słów: "Początek Ewangelii [dobrej nowiny] o Jezusie Chrystusie Synu Bożym". Marek pomija całe dzieciństwo Mesjasza, rozpoczynając swoją relację od Chrztu w Jordanie i krótkiego opisu działalności Jana Chrzciciela. Ogólnie możemy wyodrębnić następujące części Ewangelii:

Przygotowanie do działalności Jezusa (Mk 1,1-13)
Działalność Jezusa w Galilei (Mk 1,14-7,23)
Działalność Jezusa poza Galileą (Mk 7,24-9,50)
Podróż do Jerozolimy (Mk 10,1-52)
Działalność w Jerozolimie (Mk 11,1-13,37)
Męka i śmierć Jezusa (Mk 14,1-16,8)
Zmartwychwstanie (Mk 16,9-20)

Myślę że to Ci pomoże.
2009-12-21T13:01:21+01:00
Ewangelie sa poto by dla boga tak sie działo są 4 ewangelistów takich jak marek i lukasz