Odpowiedzi

2009-09-14T17:00:38+02:00
T₁=20⁰C
t=10K
t₂=? (wyraź temperaturę w K i ⁰C) ?
1⁰K = 1⁰C
t(kelvina)=273,15+t(celsjusza)

w stopniach Celsjusza:
t₂=t₁+10⁰K=20⁰C+10⁰C=30⁰C

w stopniach Kelvina:
t₂=273,15⁰K +t₁+10⁰K=273,15⁰C+20⁰K+10⁰K=303,15⁰K