1.Jakie prawdy uniwersalne zawiera druga część Dziadów Adama Mickiewicza ?
2. Udowodnij , że "Dziady" cz. II to dramat o istocie człowieczeństwa

wybieramy 1 lub 2 pkt...
ale byłabym naprawde wzdzieczna gdyby ktoś pomógł i napisal punkt 2 ;)

1

Odpowiedzi

2009-12-28T11:20:40+01:00
Odpowiedź na punkt 2..:)

II część "Dziadów" - utwór z wczesnego romantyzmu, tematyką i problematyką nawiązuje do wierzeń ludowych. Lud jest bardzo surowy w ocenie zachowań innych, żadna z win nie pozostaje bez kary. Zbrodnia i kara nie są w II części "Dziadó" wyłącznie sprawą winy i pokuty, ale także prawdy o pełnym człowieczeństwie. Guslarz i chór wypowiadaja nauki moralne o charakterze ponadczasowym.
Wynika z nich to, że pełne człowiezeństwo może osiągnąć tylko ten, kto poznał wszystkie przejawy życia, troszczył się o innych, szanował godność ludzką i uważał dobro innych za najwyższą wartość.
W pełni człowiekiem jest ten , któego w życiu spotkały zarówno chwile dobre, jak i złe, kto kocha i jest kochanym, kto wspiera i pomaga innym.
2 4 2