Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • inK
  • Początkujący
2009-12-20T15:38:59+01:00
Zabezpieczenia powinny być prawidłowo dobrane do wielkości obciążeń.
w przypadku przepalenia bezpiecznika należy go wymienić na nowy bezpiecznik o tych samych parametrach, nie wolno go "drutować" lub zastępować czymkolwiek innym.
w przypadku nowej lub modernizowanej instalacji stosuj najnowsze rozwiązania chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym np. zabezpieczenie różnicowoprądowe.
nie dopuszczaj do naprawy uszkodzonej instalacji lub urządzenia elektrycznego w sposób prowizoryczny.
nie należy dotykać mokrymi rękami urządzeń zasilanych prądem.
kąpiąc się w wannie nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych np. suszarki.
nie można wyciągać wtyczki z gniazda ciągnąc za sznur.
jeżeli widzisz, że urządzenie elektryczne jest uszkodzone, iskrzy się w nim, brak jest osłony lub ulatnia się z niego dym odłącz je od gniazda.
nie myj wodą odbiorników elektrycznych, czyszcząc je wyjmij przewód z gniazda.
jeżeli nie znasz ułożenia przewodów elektrycznych wszelkie prace remontowe związane z wierceniem, kuciem, wbijaniem gwoździ wykonuj przy wyłączonym napięciu.
przykręcając gniazdko lub wyłącznik zawsze wcześniej odłącz napięcie.
nie zostawiaj urządzeń elektrycznych - głównie grzejnych: żelazko, piec - włączonych bez dłuższego nadzoru.
urządzenia, których wtyczki mają miejsce na wtyk ochronny tzw. bolec należy podłączać do gniazd z wtykiem ochronnym.3 3 3