Odpowiedzi

2009-12-20T16:05:43+01:00
W celu wykorzystania różnic rozszerzalności temperaturowej
1 3 1
2009-12-20T16:10:02+01:00
Pojęcie temperatury wyrosło z naszych wrażeń zmysłowych ciepła i zimna. Kiedy uważamy ciało za ciepłe, mówimy, że ma wysoką temperaturę. Kiedy zaś wydaje się nam zimne - mówimy, że ma niską temperaturę. Uczymy się mierzyć temperaturę przy pomocy termometrów zanim rozumiemy naturę fizyczną tej wielkości. Temperaturę mierzymy poprzez obserwację zmian pewnych własności fizycznych, takich jak np. długość kolumny cieczy w kapilarze, opór elektryczny.

Intuicyjnie wiemy, że musimy trzymać termometr pod pachą odpowiednio długo, aby wskazanie było rzetelne - czas dochodzenia do stanu równowagi dla tradycyjnych termometrów rtęciowych jest rzędu 10 - 15 minut. Wyrastamy więc w poczuciu, że zjawiska cieplne mają długie czasy charakterystyczne.

Temperatura jest parametrem intensywnym i gdy chcemy przypisać jej wartość liczbową, to wymaga to podobnej procedury jak np. dla czasu. Wybór skali temperatury wymaga ustalenia początku (zera skali) oraz jednostki.

Do pomiaru temperatury możemy wykorzystać każdy układ fizyczny, którego jakaś własność silnie zmienia się przy zmianie temperatury, a pozostałe są w przybliżeniu niezmienne. Własność tę nazywamy parametrem termometrycznym. Ważną rolę przy ustalaniu skali temperatury odgrywa istnienie punktów stałych temperatury. Z doświadczeń wiemy, że istnieją procesy, które zachodzą w stałej temperaturze. Są to procesy topnienia, wrzenia (przy stałym ciśnieniu) lub jest to tzw. punkt potrójny - punkt współistnienia fazy gazowej, ciekłej i stałej. Procesy takie mogą służyć za podstawę wyznaczenia charakterystycznych punktów temperatury.
2009-12-20T20:42:07+01:00
Bimetal to płytka zbudowana z dwóch trwale połączonych metali rożniących się między sobą rozszerzalnością cieplną.
Mają one zastosowanie w urządzeniach z automatycznym regulowaniem temperatury np.: czajnik, lodówka, żelazko, kuchenka elektryczna itp.
Gdy bimetaliczny pasek nagrzeje się ulega rozszerzeniu (jeden metal bardziej, drugi mniej) i wygina się, co powoduje przerwanie obwodu elektrycznego.