Podaj funkcję chloroplastów,
u kogo występuje siateczka śródplazmatyczna

wypisz różnice pomiędzy obserwacją a doświadczeniem

Obserwacja
_tutaj wpisz różnice_
Może być krótkotrwała lub długotrwała
Często wymaga korzystania ze specjalnego sprzętu: lornetku, lupy, mikroskopu
_tutaj wpisz różnice_


Doświadczenie
Jest prowadzone w warunkach labolatoryjnych
_tutaj wpisz różnice_
_tutaj wpisz różnice_
Musi mieć próbę doświadczalną i kontrolną

Wyjasnij dlaczego stosowanie tylko polskich nazw do określenia gatunków różnych organizmó jest niewystarczające z punktu widzenia naukowców


Za rozwiązanie 40 PUNKTÓW!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T17:53:34+01:00
FUNKCJE CHLOROPLASTÓW:
-występują wyłącznie u organizmów roślinnych i niektórych protistów
-mają zdolność pochłaniania energii słonecznej, z której w procesie fotosyntezy wytwarzają energię chemiczną .

Siateczka śródplazmatyczna występuje u komórki roślinnej i komórki zwierzęcej.
1 5 1