Odpowiedzi

2009-12-20T17:09:10+01:00
Napisze ci z mojej byłej klasy ok?


Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie


Twoje imię i nazwisko Warszawa, dnia 04.07.2009r.
Ulica i numer mieszkania.........................
kod pocztowy i miejscowość..............
tel. .....................
mail: ......................

Dyrekcji
IX LO im. .............
w Warszawie


P O D A N I E


Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2007/2008.

Prośbę swą motywuję tym, że nauka w IX Liceum Ogólnokształcącym pozwoli mi na zrealizowanie mojego celu, którym jest dostanie się w przyszłości na Akademię Medyczną.
Nadmienia, że biologia i chemia to dziedziny moich zainteresowań, tak więc nauka tych przedmiotów sprawia mi dużo satysfakcji i nie mam problemów z przyswajaniem wiedzy w tych kierunkach, chciałbym zaznaczyć, że nauka przedmiotów humanistycznych również nie sprawia mi żadnych trudności.

Informuję, że w gimnazjum uczyłem się języka angielskiego i rosyjskiego.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


Z wyrazami szacunku
Twój podpis

DO tego dodaj :

ZAŁĄCZNIKI:

-kopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
-wyniki egzaminu gimnazjalnego;