Muszę napisać kilka zdań o swojej rodzinie. Przyznaję, że nie umiem sklejać zdań z niemieckiego, a do tego nie było mnie na tych lekcjach :/ Bardzo proszę o pomoc, na jutro!
TEKST:

Moja rodzina składa się z 4 osób. Moja mama ma na imię Janina i ma 39 lat. Pracuje jako sprzedawczyni w sklepie. Mój tata nazywa się Czesław i ma 45 lat, pracuje jako górnik. Mam brata, który nazywa się Krzysztof i ma 20 lat. Uczy się w szkole informatycznej i w przyszłości chce zostać informatykiem. Mieszkam w domu razem z dziadkami. Moja babcia nazywa się Felicja, a mój dziadek Stanisław. Babcia ma 60 lat, a dziadek 63 lata. Bardzo kocham moją rodzinę.

3

Odpowiedzi

2009-12-20T18:10:53+01:00
Meine Familie besteht aus 4 Personen. Meine Mutter heißt Janina und ist 39 Jahre alt. Er arbeitet als Verkäuferin in einem Geschäft. Mein Vater nannte Czeslaw und verfügt über 45 Jahre, arbeitet als Bergmann. Ich habe einen Bruder namens Christopher, und ist 20 Jahre alt. Sie unterrichtet in den Computer in der Schule in der Zukunft sein will, ein Informatiker. Ich lebe zu Hause bei den Großeltern. Meine Großmutter nannte Felicia, mein Großvater Stanislaw. Oma ist 60 Jahre alt, und sein Großvater 63 Jahre. Wir liebe meine Familie.
2009-12-20T18:14:08+01:00
Moja rodzina składa się z 4 osób. Moja mama ma na imię Janina i ma 39 lat. Pracuje jako sprzedawczyni w sklepie. Mój tata nazywa się Czesław i ma 45 lat, pracuje jako górnik. Mam brata, który nazywa się Krzysztof i ma 20 lat. Uczy się w szkole informatycznej i w przyszłości chce zostać informatykiem. Mieszkam w domu razem z dziadkami. Moja babcia nazywa się Felicja, a mój dziadek Stanisław. Babcia ma 60 lat, a dziadek 63 lata. Bardzo kocham moją rodzinę.

Meine Familie besteht aus vier Personen. Meine Mutter heiBt Janina und sie hat neununddreiBig Jahre alt. Sie arbeitet als Verka(przegłos)uferin in einem Gescha(przegłos)ft. Mein Vater heiBt Czesław und er ist fu(przegłos)nfundvierzig Jahre alt, er arbeitet als Bergmann. Ich habe Bruder, er hat Krzysztor und er ist zwanzig Jahre alt. Er lernt in informatik Schule und in der Zukunf sein will ein Informatik. Ich wohne mit meine GroBeltern. Meine Oma hat sechzig Jahre alt und mein Opa dreaiundsechzig. Ich liebe sehr meine Familie.!
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:14:35+01:00
Meine Familie besteht aus 4 Personen. Mein Mama heisst Janina und ist 39 Jahre. Sie arbeitet als die Verkäuferin in dem Geschäft. Mein Papa heißt Czesław und ist 45 Jahre, er arbeitet als der Bergmann. Ich habe Bruder, den heißt Christoph und ist 20 Jahre. Er lernt in der SchuleInformatiker und in der Zukunft er will Informatiker werden. Ich wohne zu Hause gemeinsam mit Großvätern. Meine Oma heißt e Felizitas, und mein Großvater Stanisław. Oma ist 60 Jahre, und Großvater ist 63 Jahre. Ich sehr liebe meine Familie.

napisałm odpowiedz jako ostatni,chciałbym abyś nie uznał/a tego jako skupowany tekst.