Odpowiedzi

2009-12-20T18:26:57+01:00
- siła tarcia jest niezależna od wielkości powierzchni zetknięcia się ciał; zależy natomiast od rodzaju materiału, z jakiego wykonane są te powierzchnie oraz od siły nacisku ciała na podłoże,
- współczynnik tarcia statycznego jest większy od współczynnika tarcia kinetycznego, ponieważ opór tarcia statycznego jest większy,
- siła oporu tarcia tocznego zależy od promienia przedmiotu tzn. im większy promień tym siła oporu mniejsza i ciało łatwiej wprawić w ruch,
- zjawisko tarcia odgrywa bardzo ważna rolę w technice i w życiu codziennym-jest powodem zużywania się części maszyn, opon i innych elementów jednakże z drugiej strony dzięki sile tarcia możemy chodzić, siedzieć, trzymać w dłoni różne przedmioty i wykonywać inne codzienne czynności
1 5 1
2009-12-20T18:29:34+01:00
Tarcie powoduje,że aby wykonć określoną czynność, np. przesunąć mebel musimy działać dużą siłą. Prowadzi onotakże do zużycia części w maszynach.Często więcstaramy się je zmiejszać. Trcie należy od nacisku. Im mocniej ciało naciska na podłoże, tym tarcie jest większe. W wypadku szafy stającej na podłodze nacisk równy jest jej ciężarowi, więc wyjmując z niej rzeczy, zmniejszamy tarcie.
1 4 1