Odpowiedzi

2009-12-20T18:52:15+01:00
Na świecie wybucha bardzo wiele pożarów są one bardzo niebezpieczne . Bardzo dużo osób przez nie ginie .
Skutki pożarów to na przykład zmniejszanie się powierzchni lasów na ziemi . Z kolei wypalanie lasów pozbawia domów zwierząt . Ognień szerzy zniszczenie w wielu państwach .Jak niedawno w lato w lato było bardzo słychać o pożarach często jest to wynik długich pór suszy .Niektórzy ludzie sami zapruszają ognień a oto najczczęstsze ich przyczyny .

Liczba Przyczyna
33 (71.7%) Podpalenie/prowadzone dochodzenie
6 (13%) Instalacja elektryczna/gaz
4 (8.7%) Śmieci/niedopałki papierosów
1 (2.2%) Samozapłon/pożar endogeniczny
2 (4.4%) Nieznana
Trzeba uważać z ogniem jest on bardzo niebezpieczny .Bardzo ważne jest by zapobiegać pożarom .
2 1 2