Zaznacz działania prowadzone przez kraje Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR):
a) podnoszenie dochodu rolników
b) dopłata do produkcji rolniczej
c) skup nadwyżek żywności
d) stabilizacja cen żywności
e) ochrona rynku zbytu
f) stosowanie ceł na importowane produkty rolne

dam naj:D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T21:23:52+01:00