Odpowiedzi

2009-12-20T20:48:47+01:00
Niemcy przygotowania do świąt zaczynają cztery tygodnie wcześniej .W domach wiesza się wianki z wstążkami i świeczkami.Zapalają świeczkę w niedziele
Drugim zwyczajem są białe i kolorowe lampki w oknach
Dzieci od pierwszego dnia grudnia mają kalendarze w kształcie domku.W niemieckich miastach odbywają się kiermasze bożonarodzeniowe na kiermaszu można kupić ozdoby choinkowe, lampki, prezenty, przyprawy, posłuchać kolęd,napić się grzanego wina,zjeść potrawy i ciasta bożonarodzeniowe.
Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w domu z rodziną lub przyjaciółmi.W Niemieckich domach czas kolacji i prezentów oznajmia dzwoniący po południu dzwoneczek.Na wieczerzę podaje się najczęściej dania z ryb.Na choinkę wieszają jabłka, świeczki i gwiazdę.


Deutsche bereiten sich bis zu den Feiertagen vor die vier Wochen frühzeitig in den Häusern hängen die Kränze mit den Bändern und den Kerze sie zünden eine kleine Kerze am Sonntag an Der zweite Brauch sind die weißen und bunten Lämpchen in Fenstern.Die Kinder haben die Kalender seit dem erste Tag des Dezember in der Form des Häuschens .In den deutschen Städten finden die weihnachtlichen Jahrmärkte statt auf dem Jahrmarkt kann die Christbaumschmucke kaufen, die Lämpchen, die Geschenke, Gewürze, sich anhören der Weihnachtslieder, Glühwein trinken, Gerichte und weihnachtliche Teige fressen.
Weihnachten werden zu Hause mit der Familie oder den Freunden abgegangen .In den deutschen Häusern verkündet die Zeit Abendbrot und die Geschenke das am Nachmittag klingelnde Glöckchen. Für Abendmahl serviert er się Gerichte am oftmals aus Fischen. sie hängen die Äpfel der kleine Kerze und den Stern an den Nadelbaum auf
2009-12-20T20:53:41+01:00
Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczynają się w Niemczech już na cztery tygodnie przed Wigilią - w pierwszą niedzielę adwentu. W większości mieszkań pojawiają się w tym dniu adwentowe wieńce z czterema świecami. W pierwszą niedzielę wolno zapalić tylko jedną świecę, a dopiero wraz z upływem kolejnych tygodni można zwiększać ich liczbę, aż do czterech przed samą Wigilią. Dzieci dostają adwentowe kalendarze. Każdy dzień związany jest z niespodzianką - najczęściej czekoladką lub drobną zabawką. Rodziny mobilizują wszystkie siły i często przy wsparciu znajomych pieką kruche ciasteczka lub "drezdeński keks" z dużą ilością bakalii i marcepana. Same Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w Niemczech – tradycyjnie – w domu, w gronie rodziny lub najbliższych przyjaciół. Wieczorem wszyscy zasiadają do świątecznej kolacji. W Niemczech na Wigilię je się mięso – pieczoną gęś. Charakterystycznym przysmakiem, który pojawia się na niemieckich stołach podczas świąt Bożego Narodzenia jest bakaliowe ciasto stollen. Kształtem przypomina dzieciątko zawinięte w becik. Nieodłącznym elementem wystroju mieszkań jest choinka, która pojawia się w domach nawet na kilka tygodni przed Wigilią. Stałym punktem świąt Bożego Narodzenia jest rodzinne muzykowanie i śpiewanie kolęd. Kulinarnym punktem kulminacyjnym niemieckiego Bożego Narodzenia nie jest - w przeciwieństwie do Polski i wielu innych krajów - Wigilia, lecz pierwszy dzień świąt.

Vorbereitungen für das Weihnachtsfest beginnen in Deutschland auf vier Wochen vor Heiligabend - der erste Sonntag im Advent. In den meisten Häusern gibt es an diesem Tag Adventskränze mit vier Kerzen. Am ersten Sonntag Ich rauche nur eine Kerze an, und erst im Laufe der aufeinander folgenden Wochen kann ihre Zahl auf bis zu vier kurz vor dem Weihnachtsabend. Kinder erhalten Adventskalender. Jeder Tag ist eine Überraschung verbunden - in der Regel Schokolade oder ein kleines Spielzeug. Familien, alle Kräfte zu mobilisieren und oft mit der Unterstützung von Freunden backen oder "Dresden keks" mit vielen getrockneten Früchten und Marzipan. Gleiche Weihnachten in Deutschland gefeiert - traditionell - zu Hause, der Familie und engsten Freunde. Am Abend sitzen wir alle zum Weihnachtsessen. In Deutschland, am Heiligen Abend, ist es Fleisch - Gänsebraten. Charakteristik Delikatesse, die auf den Tischen wird während der deutschen Christstollen Kuchen ist sonnig. Form erinnert Baby in windel gewickelt. Die sich aus der Gestaltung des Gehäuses ist ein Baum, in den Häusern sogar ein paar Wochen erscheint vor Heiligabend. Fixpunkt von Weihnachten ist die Familie Musizieren und singen Weihnachtslieder. Kulinarischer Höhepunkt der deutschen Weihnachten ist nicht - im Gegensatz zu den polnischen und vielen anderen Ländern - am Heiligen Abend, aber Weihnachten.Pomogłem?