Ciężar mosiężnego obciążnika o masie m=50 g po całkowitym zanurzeniu w wodzie wynosi 0,44 N.
a)Oblicz objętość obciążnika w cm³.
b)Oblicz gęstość mosiądzu.
c)Oblicz zawartość procentową cynku i miedzi w mosiądzu, z którego jest wykonany obciążnik, wiedząc, że gęstość miedzi to 8,93*10³ kg/m³, a cynku 7,12*10³ kg/m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T19:04:47+01:00
M = 50 g = 0,05 kg
Qw = 0,44 N
Qp = 0,05 * 10 = 0,5 N
Fw = Qp - Qw = 0,5 - 0,44 = 0,06 N

a)
Fw = ρ * g * V
V = Fw / (ρ * g)
V = 0,06 / (1000 * 10) = 0,000006 m^3 = 6 cm^3

b)
ρ = m / V
ρ = 0,05 / 0,000006 = 8 333,33 kg/m^3

c)
ρ * V = ρ1 * V1 + ρ2 * V2
V1 + V2 = V

Po przekształceniach:
V1 = [V * (ρ - ρ2)] / (ρ1 - ρ2)
p1 = V1 / V * 100 %
p1 = [(ρ - ρ2) * 100 %] / (ρ1 - ρ2)
p1 = 67 %
p2 = 100 - 67 = 33 %

Mosiądz zawiera 67 % miedzi i 33 % cynku.
1 5 1