Odpowiedzi

2009-09-14T20:15:13+02:00
Kkasiaww - masz praktycznie wszystko źle. Nie mówiąc już o tym, że nie zrobiłaś całego zadania.

a) Mg(OH)₂ + H₂SO₄ -> MgSO₄ + 2 H₂O
b) Al(OH)₃ + 3 HNO₃ -> Al(NO₃)₃ + 3 H₂O
c) Ca(OH)₂ + H₂S -> CaS + 2 H₂O
d) 3 KOH + H₃PO₄ -> K₃PO₄ + 3 H₂O

Otrzymane sole to:
a) siarczan (VI) magnezu
b) azotan (V) glinu
c) siarczek wapnia
d) fosforan (V) potasu